Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

mgr Marta Szyszkowska

Marta Szyszkowska
Stanowisko:
Specjalista techniczny
E-mail ogólny:
m****************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
Zakład Technik Dentystycznych z Laboratorium Nowoczesnych Technologii
20-093 Lublin
ul. Chodźki 6 (Uniwersyteckie Centrum Stomatologii)

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021