Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Małgorzata Barud

Małgorzata Barud
Stanowisko:
Asystent dr
E-mail ogólny:
m***************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
NULL

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020