Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Katarzyna Wolska-Gawron

Katarzyna Wolska-Gawron
Stanowisko:
Asystent dr
E-mail ogólny:
k**********************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej
20-080 Lublin
ul. Radziwiłłowska 13 (SPSK Nr 1)
+48 81532 3647

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022