Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Monika Maślanko-Świtała

Monika Maślanko-Świtała
Stanowisko:
Asystent dr
E-mail ogólny:
m**********************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
20-093 Lublin
ul. Chodźki 6 (Uniwersytckie Centrum Stomatologii w Lublinie)
+48 81 502 18 40

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021