Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Danuta Mitosek-Sabbo

Danuta Mitosek-Sabbo
E-mail ogólny:
d*******************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
NULL

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2020