Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska

Magdalena Wójcik-Superczyńska
Stanowisko:
Asystent dr
E-mail ogólny:
m****************************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
20-090 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
+48 81724 4431

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023