Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Visiting Professors in Lublin Program

Informacje o projekcie

logotyp miasta Lublin

 

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin,

w ramach Programu Visiting Professors in Lublin

 

Prof. Om Prakash Kharbanda – wybitny klinicysta i naukowiec, stale przyczyniający się do rozwoju ortodoncji, łączący wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie), współpracującym m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia oraz rządem indyjskim w takich inicjatywach, jak National Knowledge Network oraz National Oral Health Program. Szef w Centrum Edukacji i Badań Stomatologicznych, Dyrektor w Centrum Współpracy z WHO ds. Promocji Zdrowia Jamy Ustnej oraz Centrum Doskonałości Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej, w okresie od 9 stycznia 2014 do 29 lutego 2020 r. Szef Centrum Edukacji Medycznej, Technologii i Innowacji KL Wig (CMET-I) (All India Institute of Medical Sciences New Delhi).

Profesor Kharbanda to aktywny i zaangażowany członek indyjskiego stowarzyszenia na rzecz badań stomatologicznych (IADR), gdzie pełnił różne funkcje finalnie awansując na stanowisko prezesa. Wybitny klinicysta, badacz i administrator. Profesor ma globalną wizję w zakresie profilaktyki ortodontycznej.

Odbył szkolenia naukowe w Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Był głęboko zaangażowany w doradzanie rządowi w zakresie ram zdrowia jamy ustnej w Indiach. Aktywnie współpracował z National Knowledge Network (NKN), National Oral Health Program (NOHP) Ministerstwa Zdrowia i Opieki Rodzinnej (MOH & FW), Indian Council of Medical Research (ICMR), WHO i COCHRANE Global Alliance Manchester, m.in. instytucje krajowe i międzynarodowe. Jako aktywny orędownik szkolnictwa wyższego i jakości w nauczaniu, był odpowiedzialny za modernizację CDER w najnowocześniejsze urządzenia do opieki nad złożonymi chorobami jamy ustnej i zębów.

Współpracując z naukowcami z różnych dziedzin, był pionierem koncepcji platformy cyfrowej i zaawansowanej technologii dla innowacji, badań, automatyzacji i edukacji pacjentów w naukach o zdrowiu, prowadząc do opracowania i wykorzystania „AutoCEPH” oraz interaktywnego krajowego cyfrowego portalu i aplikacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej „eDantSeva”.  Współpraca rozszerzyła się na automatyzację w obrazowaniu wolumetrycznym 3D, co doprowadziło do dwóch patentów w USA. Kontynuacją tego jest Innowacyjna sztuczna inteligencja, międzynarodowa współpraca nad zastosowaniami stomatologicznymi. AIIMS jest najwyższym indyjskim instytutem medycznym, a wyzwanie ustanowienia tożsamości zdrowia zębów i jamy ustnej w podstawowej opiece zdrowotnej dla zaawansowanej edukacji i leczenia, badań interdyscyplinarnych i stomatologii zdrowia publicznego.

W trakcie pandemii COVID-19 Profesor OP Kharbanda wniósł znaczący wkład w opracowanie wytycznych dla praktyki stomatologicznej, jako krajowy doradca pod egidą MOH&FW, ICMR, WHO, Indian Dental Association. Zbadał możliwości badań interdyscyplinarnych z naukowcami z różnych dziedzin. Jego publikacje dotyczyły ortodoncji klinicznej, adaptacji MES i TMJ do aparatów funkcjonalnych, protokołów CLP, modyfikacji powierzchni implantów, biomarkerów, obrazowania wolumetrycznego 3D i automatyzacji, zastosowania innowacyjnych technologii w stomatologii środowiskowej oraz platform cyfrowych.

 

 

Przy udziale Pana Profesora zaplanowane są poniższe wydarzenia dotyczące tematyki profilaktyki stomatologicznej:

 

  • Wykłady popularnonaukowe, ogólnodostępne dla mieszkańców Lublina
  • Warsztaty dla studentów oraz młodzieży szkolnej
  • Seminaria naukowe dla kadry naukowo-dydaktycznej

 

Celem wizyty jest zainicjowanie międzynarodowej współpracy naukowo–badawczej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a All India Institute of Medical Sciences w New Delhi w zakresie społecznego zagrożenia wynikającego z epidemiologii wad zgryzu. Współpraca będzie realizowana głównie w oparciu o badania populacyjne i ich komparatystykę. Podczas pobytu profesora w Polsce zaplanowano przygotowanie koncepcji i metodyki badań wieloośrodkowych, dzięki czemu podniesiona zostanie jakość badań naukowych UM Lublin oraz nastąpi rozwój potencjału dydaktycznego kadry na kierunku Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Następstwem współpracy będą publikacje w cenionych zagranicznych czasopismach naukowych oraz prezentowanie wyników badań podczas konferencji i seminariów o zasięgu międzynarodowym.

Organizacja wizyty przyczyni się także do wymiany myśli, idei i doświadczeń pomiędzy naukowcami lubelskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych a zaproszonym zagranicznym gościem w zakresie profilaktyki ortodontycznej (sieciowanie uczelni i ośrodków badawczych).

W oparciu o globalną wizję zdrowia jamy ustnej zostanie opracowana koncepcja rozwoju profilaktyki ortodontycznej w Polsce. Ponadto, w ramach spotkań z mieszkańcami, Lublinianie będą mieli okazję zdobyć informacje na temat międzynarodowych trendów w zakresie problemów zdrowia jamy ustnej.

Działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Zrealizowane wykłady popularno-naukowe zostaną nagrane oraz udostępnione na profilach Uczelni w mediach społecznościowych, co pozwoli na dotarcie do dużej grupy potencjalnych odbiorców.

W celu promocji projektu zrealizowana zostanie kampania informacyjna skierowana do społeczności

akademickiej i regionalnej, sfinansowana ze środków własnych.

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2023