Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Klaster obliczeniowy z macierzą dyskową i oprogramowaniem dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Inwestycja finansowana  ze środków dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

KLASTRA OBLICZENIOWEGO
Z MACIERZĄ DYSKOWĄ I OPROGRAMOWANIEM DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
 W LUBLINIE
Inwestycja finansowane  ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji i Nauki

 

 

Inwestycja związana z działalnością naukową:

Klastra obliczeniowego  z macierzą dyskową i oprogramowaniem dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Umowa nr 7334/II/SP/2022 zawartej w dniu 25 listopada 2022

 

Okres realizacji projektu: do 30.04.2024 roku

 

Inwestycja finansowane  ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji i Nauki

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023