Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rozwój czasopism naukowych

Flaga i godło Polski

 

Projekt jest zadaniem realizowanym i finansowanym w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0296/2021/1.

 

Okres realizacji projektu:

01.11.2022 - 31.10.2024

 

Budżet projektu:

Całkowita wartość zadania: 46 840,00 zł

Wartość zadania dofinansowania ze środków budżetu państwa: 40 000,00 zł.

 

Realizatorem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Funkcję Koordynatora projektu pełni Pani dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. ucz., redaktor czasopisma Pielęgniarstwo XXI wieku.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023