Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Świadoma aktywność sportowa, czyli jak wytrenować zdrowie

Flaga i godło Polski

 

 

Celem głównym projektu jest upowszechnianie świadomej aktywności fizycznej jako formy profilaktyki zdrowotnej studentów i studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kształtowanie postaw prosportowych i prozdrowotnych w ich przyszłej pracy zawodowej. Projekt będzie stanowił odpowiedź na problem niskiej świadomości prawidłowych zasad uprawiania sportu i wykorzystania aktywności fizycznej jako środka profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy projektu będą wykorzystywali zdobytą podczas wykładów i szkoleń wiedzę, w trakcie treningów w swoich sekcjach sportowych. Ich zadaniem będzie także przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom sekcji AZS UML, a już jako absolwenci będą mogli zaimplementować zdobytą wiedzę do swojej pracy zawodowej w procesie leczenia pacjentów, pełniąc rolę ambasadorów sportu. Poprzez transfer wiedzy wzrośnie świadomość w kształtowaniu postaw prozdrowotnych kolegów i koleżanek z sekcji sportowych - przyszłych lekarzy i fizjoterapeutów, a w konsekwencji także wśród innych osób uprawiających czynnie sport lub związanych ze sportem i szeroko pojętą aktywnością fizyczną.

 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy różne dyscypliny nauk o zdrowiu i medycyny, poprzez kompleksowość wpływa na kształtowanie niezbędnych czynników świadomej aktywności fizycznej, niezależnie od uprawianej dyscypliny.

 

Projekt przyczynia się do realizacji przedsięwzięć popularyzujacych sport, dostarczając w sposób bezpośredni i praktyczny wiedzę naukową. Pozwala również na wymianę wiedzy i doświadczeń między studentami kierunku lekarskiego i fizjoterapii oraz buduje świadomość potrzeby współpracy ze specjalistami różnych dziedzin w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów.

 

Okres realizacji projektu:

1 grudzień 2021 - 30 listopada 2023 r.

 

Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki: 120 470,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023