Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Telediagnostyka w badaniach okulistycznych – zastosowanie telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki – pilotażowy program badań przesiewowych

Flaga i godło Polski.

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 31.12.2023

Budżet projektu: 2 299 720,00 zł

 

Organizatorem programu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym.

Cel projektu

Głównym celem Pilotażowego Programu Telediagostyki w badaniach okulistycznych jest opracowanie modelu telemedycznego w okulistyce w zakresie wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego. 

 

 

Program odpowie na pytania:

 

  • Czy przy zastosowaniu mobilnych zespołów diagnostycznych i telemedycyny możliwe jest przeprowadzanie profilaktycznych badań przesiewowych w terenie, na szeroką skalę, w sposób bezpieczny i efektywny? Pilotaż pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy opracowany model będzie mógł wejść do codziennej praktyki i stać się jedną z procedur oferowanych przez NFZ

oraz

 

  • Czy na podstawie układu i stanu naczyń na dnie oka jest możliwe wyodrębnienie grupy osób zagrożonych rozwojem cukrzycy?

 

Pilotażowy Program Retinopatii obejmie następujące działania:

  1. Objęcie badaniami w kierunku diagnozy retinopatii cukrzycowej oraz cukrzycowego obrzęku plamki grupy co najmniej 5000 osób w wieku od 18 do 80 r. ż. z terenu województwa lubelskiego, w tym min 30% ze stanem przedcukrzycowym, w okresie realizacji Programu.
  2. Wykrycie retinopatii cukrzycowej/cukrzycowego obrzęku plamki, bądź zalecenie działań leczniczych u min. 10 %* osób grupy docelowej, w okresie realizacji Programu.
  3. Objęcie badaniami pogłębionymi min. 500 osób z grupy docelowej, w tym min 30% ze stanem przedcukrzycowym, w okresie realizacji Programu.
  4. Przetestowanie platformy wymiany informacji dotyczącymi stanu zdrowia chorych pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a lekarzami okulistami.
  5. Pozyskanie aktualnych i szczegółowych informacji o częstości występowania retinopatii i innych zaburzeń widzenia w populacji pacjentów ujętych w grupie docelowej.

 

W dłuższej perspektywie, wdrożenie zaplanowanych w programie działań diagnostyczno-profilaktycznych w skali całego regionu wpłynie na spowolnienie progresji retinopatii cukrzycowej w województwie lubelskim, przyczyniając się do poprawy sytuacji regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023