Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Flaga i godło Polski

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na Tworzenie i Rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, nr ABM/2021/4 pn. Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wartość dofinansowania: 9 493 141,65 zł

Całkowity koszt projektu: 9 493 141,65 zł

 

Celem projektu jest powołanie Centrum do prowadzenia badań klinicznych w oparciu o bazę szpitalną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zadania Projektu:
 

  1. Zaangażowanie Kadry CWBK

Cel: Organizacja jednostki i zaangażowanie kadry w oparciu o indywidualne potrzeby ośrodka
w kontekście charakterystyki, liczby i zróżnicowania realizowanych badań.

Rezultat: zdefiniowana, uporządkowana i efektywna struktura organizacyjna CWBK, zapewniająca kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych, wpisana w system prawny i strukturę uczelni.
 

  1. Adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie CWBK

Cel: prace adaptacyjno - modernizacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia w pomieszczeniach dedykowanych na siedzibę CWBK

Rezultat: CWBK wraz Ośrodkiem Wczesnych Faz powstanie w jednym ze szpitali UML.
 

  1. Zakup systemów jakościowych i innych systemów wspierających

Cel: zakup dodatkowej przestrzeni serwerowej, systemów wspierających IT, utworzenie platformy internetowej zawierającej m.in. aktualności z zakresu BK, informację o dostępnych szkoleniach
z zakresu badań klinicznych,

Rezultat: badania kliniczne w szpitalach podlegać będą pod CWBK i realizowane będą adekwatnie do wysokospecjalistycznego i standaryzowanego modelu usług wspólnych.

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

zadanie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Zaangażowanie Kadry CWBK

 

 

 

 

 

 

Adaptacja/modernizacja oraz wyposażenie CWBK

 

 

 

 

 

 

Zakup systemów jakościowych i innych systemów wspierających

 

 

 

 

 

 

 


Celem CWBK będzie rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu, co przyniesie wymierne efekty we wzroście innowacyjności polskiej medycyny. Dzięki ośrodkowi wczesnych faz zwiększy się dostępność terapii eksperymentalnych dla polskich pacjentów. Nowe możliwości skorzystania z unikatowych technologii lekowych lub nie lekowych wpłyną bezpośrednio na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz poprawę skuteczności leczenia. Poprzez zaplanowane w CWBK stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego (także poprzez udział w większej liczbie badań klinicznych) będzie możliwe pełniejsze wykorzystanie potencjału w zakresie prowadzenia badań klinicznych w Polsce.
 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024