Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wykorzystanie sekwencjonowania płynnej biopsji do opracowania panelu diagnostycznego służącego do monitorowania odpowiedzi na immunoterapię pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

 

 

 

 

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach programu LIDER XII i finansowany ze środków budżetu państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr LIDER/46/0237/L-12/20/NCBR/2021

 

Wartość projektu oraz dofinansowania: 1.500.000,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023