Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aplikacja mobilna DentX

 

Radiologia i diagnostyka obrazowa jest specyficzną dziedziną medycyny, w której niemożliwe jest diagnozowanie, leczenie oraz ocena wyników leczenia bez wykorzystania badań RTG. Radiolog, który pozyskał wiedzę merytoryczną, zdobywa doświadczenie poprzez oglądanie i analizowanie badań RTG. Wraz ze wzrostem liczby przeanalizowanych zdjęć obraz staje się bardziej czytelny, a tym samym łatwiejszy do prawidłowego zinterpretowania. Wiele badań naukowych prowadzonych w zakresie radiologii oraz diagnostyki obrazowej podkreśla jednoznacznie potrzebę ustawicznego kształcenia oraz nieodzowną rolę doświadczenia w prawidłowej i rzetelnej interpretacji obrazów RTG.

 

Przedmiotem projektu Aplikacja mobilna DentX jest stworzenie specjalistycznej aplikacji mobilnej przeznaczonej dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, stomatologów oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z radiologii i diagnostyki obrazowej pozwalającej na poszerzanie wiedzy z zakresu radiologii i rozwinięcie umiejętności diagnostycznych. Proponowane rozwiązanie będzie pierwszą, stomatologiczną aplikacją radiologiczną o zasięgu międzynarodowym.

 

Projekt przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 18 września 2020 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Wysokość dofinansowania ze środków MEiN: 70 000,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024