Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse: wzmocnienie kompetencji pielęgniarskich w diagnostyce klinicznej

Flaga Polski i Godło Polski

Informacje o projekcie

Celem projektu „Aplikacja mobilna Diagnostic Nurse: wzmocnienie kompetencji pielęgniarskich w diagnostyce klinicznej” jest opracowanie i stworzenie aplikacji mobilnej o nazwie „Diagnostic Nurse”, będącej wsparciem pielęgniarek i studentów kierunku pielęgniarstwo w łatwym i szybkim dostępie do pakietu skal, testów diagnostycznych i standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego, przydatnych w ocenie i monitorowaniu stanu pacjenta.

 

Aplikacja mobilna „Diagnostic Nurse” będzie współtworzona przez studentów Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego wraz ich opiekunami.

 

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie MEIN.

 

Wysokość dofinansowania ze środków MEiN: 70 000,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024