Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dotacja podmiotowa na utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn.: „Utrzymanie stanowiska badawczego do hodowli i badań z wykorzystaniem larw i ryb Danio pręgowany”

Informacje o dotacji

Dotacja podmiotowa na utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn.: „Utrzymanie stanowiska badawczego do hodowli i badań z wykorzystaniem larw i ryb Danio pręgowany”.

 

Dotacja ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji i Nauki na podstawie Decyzji nr 31/488273/SPUB/SP/2021

 

Okres finansowania utrzymaniem stanowiska badawczego pn.: „Utrzymanie stanowiska badawczego do hodowli i badań  z wykorzystaniem larw i ryb Danio pręgowany”:  2021- 2023

 

 

Dotacja ze środków budżetu państwa od Ministra Edukacji i Nauki.

 

Dotacja objemuje utrzymanie stanowiska badawczego do hodowli i badań z wykorzystaniem larw i ryb Danio pręgowany zlokalizowanego w Ośrodku Medycyny Doświadczanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024