Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pielęgniarstwo oparte na wartościach – rozwój studenckiej międzynarodowej współpracy naukowej

 

Podstawą udzielenia profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich jest aktualna wiedza kliniczna oraz system zawodowych wartości etycznych. Kształtowanie wartości jest procesem stopniowym i trwa całe życie. W odniesieniu do pielęgniarskich wartości zawodowych, istotne znaczenie ma edukacja przed i podyplomowa, w trakcie której studenci otrzymują informacje o tym, jakie wartości stanowią istotę profesji pielęgniarskiej i jak można je urzeczywistniać w codziennej praktyce zawodowej.

 

Równolegle z odwoływaniem się do wartości zawodowych, pielęgniarstwo profesjonalne bazuje na osiągnięciach współczesnej nauki, korzysta z badań naukowych. Współczesna pielęgniarka bierze również udział w dostarczaniu nowych dowodów naukowych istotnych z punktu widzenia nauki i praktyki pielęgniarskiej.

 

Pandemia Covid-19 stawia personel pielęgniarski w sytuacji dylematów i problemów natury etycznej wynikających m.in. braku sprzętu, braku kadr, braku możliwości realizacji holistycznej opieki pielęgniarskiej, jak również wynikających z wysokiego ryzyka dla zdrowia pielęgniarki/pielęgniarza, pracy w dużym obciążeniu fizycznym i emocjonalnym.

 

Jest również wyzwaniem dla pielęgniarskiej edukacji zawodowej, z jednej strony z powodu ograniczonych możliwości realizacji szkolenia klinicznego w placówkach opieki zdrowotnej, z drugiej strony jest swoistym sprawdzianem dla przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej ze względu na doświadczenie pracy w warunkach szczególnych.

 

Wyzwania te dotyczą większości państw na świecie, dlatego istotne znaczenie ma realizacja międzynarodowych badań porównawczych, których wyniki mogą posłużyć wypracowywaniu wspólnych rozwiązań np. dotyczących edukacji zawodowej studentów pielęgniarstwa oraz możliwych strategii wsparcia studentów w realizacji kształcenia klinicznego.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024