Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ suplementacji pyłkiem pszczelim na ekspresję wybranych enzymów oraz stężenie ADMA u szczura

Flaga i godło Polski

Informacje o projekcie

Celem projektu „Wpływ suplementacji pyłkiem pszczelim na ekspresję wybranych enzymów oraz stężenie ADMA u szczura” jest zbadanie wpływu suplementacji pyłkiem pszczelim na ekspresję enzymów COX-1, COX-2, NOS1, NOS2, NOS3 oraz stężenie ADMA w komórkach śluzówki żołądka, co pozwoli wyciągnąć wnioski na temat możliwego gastroprotekcyjnego działania tej naturalnej substancji.

 

Projekt realizowany będzie przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie i Katedrze Histologii Embriologii i Cytofizjologii wraz ich opiekunami.

 

Członkowie Koła w trakcie kursów zaplanowanych w ramach projektu nabędą dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych oraz promocji ich wyników.

 

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Informacje o programie znajdziecie Państwo na stronie MEIN.

 

Wysokość dofinansowania ze środków MEiN: 68 000,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024