Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wprowadzenie do OPAC rekordów pol. książek z kolekcji LTL(1800-1945) i digitalizacja zasobu(1800-50)

Flaga i godło Polski

 

 

Projekt zakłada digitalizację i cyfrowe udostępnienie wszystkim osobom zainteresowanym najstarszej części kolekcji XIX-wiecznych książek w języku polskim (z lat 1800-1850), pochodzących z dawnej biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Guberni Lubelskiej, później - Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zasób wybrany do digitalizacji w ramach projektu liczy 104 woluminy (96 tytułów), łącznie ok. 24600 stron. Metadane zdigitalizowanych pozycji zostaną umieszczone w bibliotece cyfrowej UML wraz z pełnymi tekstami w formacie prezencyjnym.

 

Projekt zakłada również wprowadzenie do komputerowego katalogu OPAC Biblioteki Głównej UML opisów bibliograficznych 500 polskich książek pochodzących z dawnej biblioteki LTL. Są to pozycje obecnie wyszukiwalne jedynie w katalogu kartkowym, co ogranicza dostęp do informacji o tym zasobie. W ramach projektu zostaną sporządzone opisy formalne oraz rzeczowe (w języku haseł przedmiotowych MeSH) dla polskojęzycznej części kolekcji LTL, z lat 1800-1945. Są to pozycje głównie z dziedziny medycyny lub nauk pokrewnych.

 

Digitalizacja wskazanych powyżej zasobów umożliwi nie tylko ich ochronę, ale również szerokie udostępnianie zainteresowanym odbiorcom, co przyczyni się do realizacji zadań Biblioteki związanych z edukacją, promocją nauki oraz popularyzacją zasobów o unikalnym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, a także dla regionu. Ochrona zasobów biblioteki LTL będzie miała istotny wpływ na zachowanie pamięci o działalności Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego i jego osiągnięć, co stanowi istotną wartość dodaną projektu.

 

Poszerzanie dostępnej w formacie cyfrowym oferty Biblioteki, a także uzupełnienie komputerowego katalogu pozwolą na dotarcie do szerszego grona potencjalnych czytelników i osób zainteresowanych przedmiotową tematyką. Działania te są również zgodne z polityką zapewnienia równego dostępu do zasobów naszej instytucji. Planowane działania będą miały pozytywny wpływ na promocję instytucji, Wnioskodawcy oraz finansowania udzielonego przez Ministerstwo.        

 

 

Okres realizacji projektu:

1 grudzień 2021 - 30 listopada 2023 r.

 

 

Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki: 123 464,00 zł

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024