Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Plan równości płci UMLub

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do zapoznania się z tematyką równości szans kobiet i mężczyzn oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi równego traktowania.

 

Nasza Uczelnia realizuje zadania dotyczące stworzenia warunków dla równego traktowania swoich interesariuszy.

 

Jednym z nich jest przygotowany Plan Równości Płci.

 

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

 

Plan Równości Płci UMLub obejmuje dwa aspekty funkcjonowania naszej Uczelni – jako pracodawcy oraz instytucji realizującej działalność dydaktyczną i naukową.

 

Dokument został opracowany pod nadzorem prof. dr hab. Doroty Krasowskiej – Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry.

 

Na niniejszej stronie internetowej można znaleźć informacje na temat realizacji Planu.

 

 

 

 

 

Jak postrzegają równość osoby tworzące społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie?

Nad wynikami badań przeprowadzonych w UMLub dyskutowali w sierpniu 2022 uczestniczki i uczestnicy warsztatów. Celem badań była diagnoza stanu obecnego.

 

Osoby uczestniczące w warsztatach pracowały również nad propozycjami działań wspierających równość płci.

 

Jak wyglądała praca nad Planem?

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2023