Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Skład Senatu

Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Nazwisko i imię

1

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Przewodniczący Senatu

2

dr hab. n. med. Sawicki Marek, prof. UML

Prorektor ds. Klinicznych

3

prof. dr hab. n. med. Stepulak Andrzej

Prorektor ds. Nauki

4

prof. dr hab. n. med. Torres Kamil

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

5

prof. dr hab. n. med. Krasowska Dorota

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

6

prof. dr hab. n. med. Rejdak Robert

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji

7

prof. dr hab. n. med. Giannopoulos Krzysztof

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

8

prof. dr hab. n. farm. Biała Grażyna

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

9

dr hab. n. med. Wysokiński Mariusz, prof. UML

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

10

prof. dr hab. n. med. Łuszczki Jarogniew

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

11

dr hab. n. med. Miotła Paweł, prof. UML

Prodziekan Wydziału Lekarskiego

12

prof. dr hab. n. med. Różyło-Kalinowska Ingrid

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

13

prof. dr hab. n. farm. Malm Anna

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego

14

dr n. med. Fidecki Wiesław, prof. UML

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

15

prof. dr hab. n. med. Dzida Grzegorz

16

prof. dr hab. n. med. Hus Marek

17

prof. dr hab. n. med. Jargiełło Tomasz

18

prof. dr hab. n. farm. Plech Tomasz

19

prof. dr hab. n. med. Rahnama-Hezavah Mansur

20

prof. dr hab. n. med. Rejdak Konrad

21

prof. dr hab. n. med. Rola Radosław

22

prof. dr hab. n. med. Semczuk Andrzej

23

prof. dr hab. n. med. Sikora Przemysław

24

prof. dr hab. n. farm. Skalicka-Woźniak Krystyna

25

prof. dr hab. n. med. Szymańska Jolanta

26

prof. dr hab. n. med. Terlecki Piotr

27

prof. dr hab. n. med. Tomasiewicz Krzysztof

28

prof. dr hab. n. farm. Wujec Monika

29

dr hab. n. med. Głowniak Andrzej, prof. UML

30 dr hab. n. o zdr. Patryn Rafał, prof. UML

31

dr hab. n. farm. Polak Beata, prof. UML

32

dr hab. n. med. Szczepanek Dariusz, prof. UML

33

dr n. farm. Duma Dariusz, prof. UML

34 dr n. med. Brzozowski Wojciech

35

dr n. med. Łobacz Michał

36

dr n. med. Michalak-Stoma Anna

37

mgr Makarczuk Jacek

38

mgr inż. Sierpiński Radosław

 

Przedstawiciele doktorantów

39

mgr Magdalena Kwiatkowska

40 mgr Ilona Skrabalak

 

Przedstawiciele studentów

41

Karol Chromiak

42

Julia Ćwiklak

43

Magdalena Drzewiecka

44 Katarzyna Klimek

45

Michał Siwek

46

Eryk Wajdzik

47 Aleksandra Węgorzewska
48 Alicja Wójcik


Członkowie Senatu z głosem doradczym

49

prof. dr hab. Jarosław Dudka

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno- Gospodarczym

50

mgr Małgorzata Łobodzińska, p.o. Kanclerza

51

mgr mgr Anna Halkowicz – Sikora, Kwestor

52

mgr Renata Birska Dyrektor Biblioteki Głównej

53

mgr Beata Kowalska Koordynator Zespołu Radców Prawnych

54

lek. med. Beata Gawelska Dyrektor USK1

55

mgr Michał Szabelski, Dyrektor USK4

56

dr Kamila Ćwik, Dyrektor USzD

57

dr hab. Elżbieta Pels Dyrektor UCS

58

prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

59

dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk, prof. UML – Przedstawiciel NSZZ Solidarność
60

prof. dr hab. Halina Lach Dziekan Wydziału Lekarskiego

61

prof. dr hab. Renata Chałas Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

62 dr hab. n. farm. Anna Błażewicz prof. uczelni Dziekan Wydziału Biomedycznego
63 dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska, prof. UML – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024