Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Terminy posiedzeń Senatu

  • 30 czerwca 2021 r. (środa)
  • 14 lipca 2021 r. (środa)
  • 8 września 2021 r. (środa)

  • 22 września 2021 r. (środa)

  • 13 października 2021 r. (środa)
  • 17 listopada 2021 r. (środa)
  • 15 grudnia 2021 r. (środa)

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021