Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Terminy posiedzeń Senatu

 • 30 czerwca 2021 r. (środa)
 • 14 lipca 2021 r. (środa)
 • 8 września 2021 r. (środa)

 • 22 września 2021 r. (środa)

 • 13 października 2021 r. (środa)
 • 17 listopada 2021 r. (środa)
 • 15 grudnia 2021 r. (środa)
 • 26 stycznia 2022 r. (środa)

 • 23 lutego 2022 r. (środa)

 • 30 marca 2022 r. (środa)

 • 27 kwietnia 2022 r. (środa)

 • 25 maja 2022 r. (środa)

 • 29 czerwca 2022 r. (środa)

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022