Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6420
+48 81448 6421
Fax
48814 4864

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
Stanowisko
Profesor
E-mail
jacek.rolinski@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6422
Nr pokoju
121

Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry jest związana z realizacją projektów badawczych m.in.:

 

  • 2016/21/B/NZ6/02279 NCN OPUS – realizacja w latach 2017-2020

Wpływ koinfekcji bakteryjno-wirusowych na heterogenny przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie zakażenia Streptococcus pneumoniae i wirusem Epsteina-Barr.

 

  • DS 2017-2019

Ocena fenotypowego i funkcjonalnego zróżnicowania komórek iNKT w kontekście patogenezy przewlekłej białaczki limfocytowej.
 

  • DS 2016-2018

Nawracające zakażenia bakteryjne i wirusowe u osób z wtórnymi zaburzeniami odporności - implikacje dotyczące diagnostyki oraz sposobów leczenia w zależności od wybranych parametrów immunologicznych i klinicznych.
 

  • DS 2016-2018

Ocena roli wybranych patogenów w rozwoju gammapatii monoklonalnej o niezidentyfikowanym znaczeniu (MGUS) a receptory Toll-podobne (TLR) w regulacji odpowiedzi immunologicznej w tej jednostce chorobowej.
 

  • DS 2014-2016

Rola komórek supresorowych z linii mieloidalnej (MDSC) oraz makrofagów TAM w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej.
 

  • MNmb 2017-2019

Charakterystyka subpopulacji folikularnych limfocytów T (TFH) pamięci u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).
 

  • MNsd 2017-2019

Ocena monocytów z ekspresją cząsteczki CD16 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

 

 

WSPÓŁPRACA

 

  • 2016/23/B/NZ6/028442 NCN OPUS - realizacja w latach 2017-2020

Ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusem Epsteina-Barr a wybranymi parametrami immunologicznymi u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek - nowe aspekty etiopatogenezy tej grupy chorób.

 

  • DS 2017-2019

Nowe aspekty etiopatogenezy idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego - ocena ekspresji wybranych molekuł kostymulujących oraz wykładników zakażenia wirusem Epsteina-Barr.
 

  • DS 2017-2019

Udział zakażenia EBV w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) i innych chorób autoimmunizacyjnych. Wpływ zakażenia EBV na przebieg MIZS w aspekcie terapii immunosupresyjnych.

Baza publikacji

•    2018
Agnieszka Bojarska-Junak, Małgorzata Waldowska, Justyna Woś, Sylwia Chocholska, Iwona Hus, Waldemar Tomczak, Michał Dzik, Marek Hus, Jacek Roliński

Intracellular IL 4 and IFN γ expression in iNKT cells from patients with chronic lymphocytic leukemia.
Oncology Letters 2018 vol. 15 nr 2, s. 1580-1590 (IF= 1,390)

Aldona Pietrzak*, Paweł Chabros, Ewelina Grywalska, Paweł Kiciński, Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak, Dorota Krasowska, Grzegorz Kandzierski.
Serum lipid metabolism in psoriasis and psoriatic arthritis - an update.
Archives of Medical Science 2018, s. 1-7 (IF=1,969)    

Dariusz Szczepanek, Ewa Wąsik-Szczepanek, Agnieszka Szymczyk*, Małgorzata Wach, Maria Cioch, Monika Podhorecka, Ewelina Grywalska, Marek Hus
Central nervous involvement by chronic lymphocytic leukaemia.
Neurologia i Neurochirurgia Polska 2018 vol. 52 nr 2 s. 228-234 (IF=0,857)

Dariusz Szczepanek, Ewa Wąsik-Szczepanek, Agnieszka Szymczyk*, Tomasz Gromek, Ewelina Grywalska, Monika Podhorecka, Marek Hus.
Intraventricular treatment of secondary central nervous system lymphoma - case study and literature overview. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2018, s. 1-5 (IF=0,857)    

•    2017
Min Fang, Yongkui Li, Kai Huang, Shanshan Qi, Jian Zhang, Witold Zgodziński, Marek Majewski, Grzegorz Wallner, Stanisław Góźdź, Paweł Macek, Artur Kowalik, Marcin Pasiarski, Ewelina Grywalska, Linda Vatan, Nisha Nagarsheth, Wei Li, Lili Zhao, Ilona Kryczek, Guobin Wang*, Zheng Wang*, Weiping Zou*, Lin Wang*
IL-33 promotes colon cancer cell stemness via JNK activation and macrophage recruitment.
Cancer Research 2017, s. 1-29 (IF=9,122)

Katarzyna Schab, Aleksandra Tańska, Maciej Smutek
Biomarkers in colorectal cancer screening.
Oncotarget 2017 vol. 8 nr 67 s. 110741–110742 (IF=5,168)

Aleksandra Pyzik, Ewelina Grywalska, Beata Matyjaszek-Matuszek, Agata Smoleń, Dawid Pyzik, Jacek Roliński
Frequencies of PD-1- positive T CD3+CD4+, T CD3+CD8+ and B CD19+ lymphocytes in female patients with Graves' disease and healthy controls - preliminary study.
Molecular and Cellular Endocrinology 2017 vol. 448, s. 28-33 (IF=3,754)

Marta K. Lemieszek, Miguel Ribeiro, Guilhermina Marques, Fernando M. Nunes, Piotr Pożarowski, Wojciech Rzeski
New insights into the molecular mechanism of Boletus edulis ribonucleic acid fraction (BE3) concerning antiproliferative activity on human colon cancer cells.
Food & Function 2017 vol. 8 nr 5, s. 1830-1839 (IF =3,247)

Dorota Darmochwał-Kolarz, Magdalena Michalak, Bogdan Kolarz, Monika Przegalińska-Kałamucka, Agnieszka Bojarska-Junak, Dariusz Śliwa, Jan Oleszczuk
The role of Interleukin-17, Interleukin-23, and transforming growth factor-β in pregnancy complicated by placental insufficiency.
BioMed Research International 2017 vol. 2017, s. 1-5 (IF=2,476)

Michał K. Zarobkiewicz*, Aleksandra Zimecka, Tomasz Zuzak, Dominika Cieślak, Jacek Roliński, Ewelina Grywalska
Vaccination among Polish university students. Knowledge, beliefs and anti-vaccination attitudes.
Human Vaccines & Immunotherapeutics 2017 vol. 13 nr 11, s. 2654-2658 (IF=2,157)

Danuta Nowicka, Ewelina Grywalska, Elżbieta Fitas, Michał Mielnik, Jacek Roliński.
NK and NKT-like cells in patients with recurrent furunculosis.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2017 s. 1-5 (IF=2,040)

Danuta Nowicka, Ewelina Grywalska, Anna Hymos, Michał Mielnik, Jacek Roliński
Possible immunomodulating effect of retinol on cytokines secretion in patients with recurrent furunculosis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis , 2017 s. 1-7, (IF=2,040)    

Ewelina Grywalska*, Iwona Smarz-Widelska, Ewelina Krasowska-Zając, Izabela Korona-Głowniak, Karolina Załuska-Patel, Michał Mielnik, Martyna Podgajna, Anna Malm, Jacek Roliński, Wojciech Załuska*
The PD-1/PD-L1 inhibitory pathway is altered in primary glomerulonephritides.
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 2017,s. 1-11, poz. 34 (IF=2,040)    

Janusz Klatka, Ewelina Grywalska, Anna Hymos, Małgorzata Guz, Krzysztof Polberg, Jacek Roliński, Andrzej Stepulak
Cyclooxygenase-2 inhibition enhances proliferation of NKT cells derived from patients with laryngeal cancer.
Anticancer Research. 2017 vol. 37 nr 8 s. 4059-4066 (IF=1,937)

Aldona Pietrzak, Ewelina Grywalska, Monika Walankiewicz, T. Lotti, Jacek Roliński, Wojciech Myśliński, Paweł Chabros, Dorota Piekarska-Myślińska, K. Reich
Psoriasis and metabolic syndrome in children: current data.
Clinical and Experimental Dermatology 2017 vol. 42 nr 2, s. 131-136 (IF=1,589)    

Iwona Hus, Agnieszka Bojarska-Junak, Marzena Kamińska, Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Karolina Szatan, Agnieszka Szymczyk*, Bożena Kukiełka-Budny, Dariusz Szczepanek, Jacek Roliński
Imbalance in circulatory iNKT, Th17 and T regulatory cell frequencies in patients with B cell non Hodgkin's lymphoma.
Oncology Letters 2017 vol. 14 nr 6, s. 7957-7964 (IF=1,390)

Jarosław Widelski , Wirginia Kukuła-Koch, Tomasz Baj, Bartosz Kędzierski, Nikolas Fokialakis, Prokopis Magiatis, Piotr Pożarowski, Jacek Roliński, Konstantia Graikou, Ioanna Chinou, Krystyna Skalicka-Woźniak
Rare coumarins induce apoptosis, G1 cell block and reduce RNA content in HL60 cells.
Open Chemistry 2017 vol. 15 nr 1, s. 1-6 (IF=1,027)

Małgorzata Waldowska, Agnieszka Bojarska-Junak, Jacek Roliński
A brief review of clinical trials involving manipulation of invariant NKT cells as a promising approach in future cancer therapies.
Central European Journal of Immunology, 2017 vol. 42 nr 2 s. 181-195 (IF=0,776)

Janusz Klatka, Ewelina Grywalska, Anna Hymos, Ewelina Krasowska, Michał Mielnik, Dorota Siwicka-Gieroba, Justyna Markowicz, Piotr Trojanowski, Witold Olszański, Jacek Roliński.    
Subpopulations of natural killer-T-like cells before and after surgical treatment of laryngeal cancer.
Central European Journal of Immunology 2017 vol. 42 nr 3 s. 252-258 (IF=0,776)


Monika Walankiewicz, Ewelina Grywalska, Grzegorz Polak, Jan Kotarski, Dorota Siwicka-Gieroba*, Jacek Roliński
Myeloid-derived suppressor cells in ovarian cancer: friend or foe?
Central European Journal of Immunology 2017 vol. 42,s. 383-389 (IF=0,776)
 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022