Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
mikrobiologia.lekarska@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6400
+48814486408 Laboratorium
Fax
+48 81448 6400

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Alina Olender
Stanowisko
Profesor
E-mail
alina.olender@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6402
Nr pokoju
383

Dla studentów

Konsultacje dla studentów

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godzina

Prof. dr hab. Alina Olender

alina.olender@umlub.pl

poniedziałek

 10:00-12:00

Dr Justyna Niedźwiadek

justyna.niedzwiadek@umlub.pl

środa

piątek

10:00-11:00

 13:00-14:00

Dr hab. Agnieszka Magryś

agnieszka.magrys@umlub.pl

poniedziałek

środa

              10:00-12:00             

11:00-12:00

Dr Agnieszka Bogut

agnieszka.bogut@umlub.pl

czwartek

  12:00-14:00

Dr Agnieszka Sikora

agnieszka.sikora@umlub.pl

wtorek

  12:00-14:00

Dr Jolanta Paluch-Oleś

jolanta.paluch-oles@umlub.pl

czwartek

  12:00-14:00

Dr Małgorzata Kozioł

malgorzata.koziol@umlub.pl

wtorek

środa

15:30-17:00

13:30-14:00

Lek Jerzy Ligięza

jerzy.ligieza@umlub.pl

poniedziałek

 10:00-12:00

 

 

 

Zaliczenia końcowe

Zaliczenie końcowe z przedmiotu MIKROBIOLOGIA dla kierunku Elektroradiologia I rok, studia drugiego stopnia odbędzie się dnia 18.05.2021 r. o godzinie 8:00-8:45 w auli Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1.

 

 

Zaliczenie końcowe z przedmiotu MIKROBIOLOGIA i PARAZYTOLOGIA dla kierunku Położnictwo, I rok, studia pierwszego stopnia odbędzie się dnia 01.06.2021 r. o godzinie 17:00-19:00 w auli Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1.

I grupa zaliczeniowa – GS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godz. 17:00-17:45

II grupa zaliczeniowa – GS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 godz. 17:45-18:30.

 

 

Zaliczenie końcowe z przedmiotu MIKROBIOLOGIA dla studentów anglojęzycznych programu REGULAR odbędzie się w dniu 18.06.2021 o godzinie 11:00-12:30 w następujących aulach:
Coll. Anatomicum (57 osób)
Coll. Universum (33 osoby)
Coll. Pharmaceuticum (23 osoby)
 

 

Zaliczenie końcowe z przedmiotu MIKROBIOLOGIA dla studentów anglojęzycznych programu INTERNATIONAL odbędzie się w dniu 18.06.2021 o godzinie 11:00-12:30 w Coll. Pharmaceuticum (15 osób).

 

Egzamin pisemny z MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ dla studentów II roku kierunku Lekarskiego, studia stacjonarne i niestacjonarne, odbędzie się 31.05.2021 o godz. 10:00.
Przydział studentów do sal będzie udostępniony starostom roku.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022