Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Pracownia Toksykologii Sądowej

Pracownia Toksykologii Sądowej - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
Telefon
81448 6485
81448 6486
81448 6477

Informacje ogólne

Pracownia Toksykologii Sądowej prowadzi działalność dydaktyczną w ramach nauczania medycyny sądowej (dział: toksykologia sądowa) oraz działalność naukową i usługową w zakresie diagnostyki zatruć ludzi i zwierząt, nadużycia środków „psychoaktywnych” oraz wykrywania toksycznych skażeń produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

 

Nagrody

Nagroda Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Profesorów J. Markiewicza i T. Borkowskiego

  1. W 1998 roku dla Marianny Kiszki za pracę dotyczącą trwałości kokainy w materiale biologicznym.
  2. W 2004 roku dla G. Buszewicza, G. Teresińskiego i R. Mądro za cykl prac poświęconych przemianom alkoholu etylowego w organizmie człowieka.

 

Wyróżnione prace doktorskie
  1. Grzegorz Buszewicz: „Użycie immobilizowanej β-glukuronidazy do hydrolizy wybranych leków sprzężonych z kwasem glukuronowym, jej właściwości oraz zastosowanie praktyczne do analizy chemiczno-toksykologicznej moczu”, 1989 rok.
  2. Marianna Kiszka: „Oznaczenie kokainy w materiale sekcyjnym”, 1999 rok.
  3. Hanna Czekajska-Łuckiewicz: „Przebieg aldehydemii w eksperymentalnej alkoholemii spowodowanej spożyciem różnych alkoholi konsumpcyjnych”, 2000 rok.
  4. Krzysztof Tutaj: „Interakcja metaboliczna etanolu i pochodnych cyklicznych ketonów w homogenatach ludzkiej tkanki wątrobowej”, 2011 rok.
  5. Krzysztof Bańka: „Nekrochemiczna diagnostyka przedśmiertnych zaburzeń biochemicznych w przypadkach nadmiernego wychłodzenia ciała”, 2011 rok.

 

W 2009 roku pozyskano środki w wysokości 3,7 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, nr POPW.01.03.00-06-010/09, pt.: „Kompleksowe doposażenie laboratoriów B+R prowadzących badania nad bio-materiałami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych w naukach biomedycznych i farmaceutycznych”. Dzięki uzyskanej dotacji wyremontowano i doprowadzono do wysokiego standardu 2 pomieszczenia laboratoryjne, w których zainstalowano nowoczesny system analityczny UHPLC/Q-TOF-UHPLC/QQQ.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024