Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarsko - Dentystyczny

Wydział Lekarsko - Dentystyczny - logo
E-mail
wydzlekdent@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6000
Fax
+48 81448 6000
+48 81448 6001

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Stanowisko
Profesor
E-mail
renata.chalas@umlub.pl

Association for Dental Education in Europe (ADEE)

 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest członkiem organizacji Association for Dental Education in Europe (ADEE).

 

 

Dziekan

prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Prodziekani

prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

 

dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, profesor Uczelni

 

dr n. med. Jarosław Sobieszczański, profesor Uczelni

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021