Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej

Katedra i Klinika Dermatol., Wenerol. i Dermatol. Dziecięcej - logo
Ulica
ul. Radziwiłłowska 13 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-080
E-mail
klinika.dermatologii@umlub.pl
Telefon
+48 81532 3647
Fax
+48 81532 3647

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024