Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydawnictwo UM

Wydawnictwo UM - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 5046
Fax
+48 81448 5046

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska
Stanowisko
Profesor
E-mail
jolanta.szymanska@umlub.pl
Telefon
+48 81 5021760
Nr pokoju
25

Informacje ogólne

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną na podstawie Uchwały Nr LXXII/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zadaniem Wydawnictwa jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

 1. Opracowywaniem projektów planów wydawniczych i harmonogramem ich realizacji.
 2. Sporządzaniem projektów planów finansowych w zakresie działalności wydawniczej oraz czuwaniem nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych na działalność wydawniczą.
 3. Przygotowywaniem projektów umów wydawniczych i umów zleceń z autorami prac, recenzentami, tłumaczami, plastykami i innymi zleceniobiorcami w zakresie działalności wydawniczej.
 4. Prowadzeniem rozliczeń finansowych w zakresie działalności wydawniczej, z autorami prac, recenzentami, tłumaczami, zleceniobiorcami itp.
 5. Redystrybucją i organizacją sprzedaży wydawnictw.
 6. Dystrybucją wydawnictw – współpraca z księgarniami i autorami w zakresie sprzedaży wydawnictw, przekazywanie Bibliotece części nakładu.
 7. Prowadzeniem rejestru wydawnictw uczelnianych.
 8. Przygotowywaniem składu komputerowego i wydrukiem pozycji wydawniczych.
 9. Opracowywaniem pod względem redakcyjnym, stylistycznym i językowym (korekta w j. angielskim) wydawnictw na podstawie materiałów uzyskanych z merytorycznie właściwych jednostek.
 10. Redakcją druków drobnych.
 11. Przygotowywaniem zleceń na wykonanie prac poligraficznych.

 

Zadania oraz zasady działania Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie określa Regulamin Wydawnictwa.

 

Wydawnictwo aktualnie wydaje czasopisma:

 1. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences  (dawniej – Annales UMCS, sectio DDD, Pharmacia).
 2. Current Problems of Psychiatry (dawniej Badania nad Schizofrenią).
 3. Pielęgniarstwo XXI wieku.
 4. Polish Journal of Public Health (dawniej Zdrowie Publiczne).
   

Katalog Produktów

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2024