Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Farmaceutyczny - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dziekanat.farmacja@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7000

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała
Stanowisko
Profesor
E-mail
grazyna.biala@umlub.pl

O Wydziale

Wydział Farmaceutyczny został utworzony 9 stycznia 1945 roku rozporządzeniem Ministra Oświaty, na wniosek Senatu Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

 

W kolejnych latach, w ramach lubelskiej Akademii Medycznej, następowała dalsza stopniowa stabilizacja i rozwój Wydziału. W roku 1958 dokonano reformy studiów farmaceutycznych, wprowadzając 5-letni program nauczania i obowiązek wykonywania pracy magisterskiej.

 

W ramach Wydziału odbywa się kształcenie na kierunku:

  1. Farmacja.
  2. Analityka medyczna.
  3. Kosmetologia (od października 2013 roku).


Misja Wydziału obejmuje prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie studentów i absolwentów przy zachowaniu zasady zgodności nauki i dydaktyki oraz stałego podnoszenia jakości nauczania; upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych i analityki medycznej; przygotowanie do wykonywania zawodu farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego zgodnie z zasadami wysokiej jakości, etyki i deontologii zawodowej w ramach szeroko pojętej opieki zdrowotnej społeczeństwa i promocji zdrowia.


Założenia strategii rozwoju Wydziału obejmują cele i długofalowe plany w zakresie różnorodności programów studiów, otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze, mobilności kadry akademickiej i studentów, konkurencyjności na rynku, efektywności wykorzystywania zasobów Wydziału oraz przejrzystości jego działania, prowadzące do umocnienia pozycji Wydziału, a tym samym Uniwersytetu w Polsce, w Europie i na świecie.


Podstawą wielokierunkowych działań w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej jest polityka budowy wysokiej jakości kształcenia w oparciu o wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w relacji z rozwojem wysokiej jakości badań naukowych oraz promowanie kultury jakości.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024