Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Diagnostyki Biochemicznej

Zakład Diagnostyki Biochemicznej - logo
Ulica
ul. Staszica 16 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
+48 81532 3816
+48 81532 2803

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Helena Donica
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
helena.donica@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej UM został powołany uchwałą Senatu UM w grudniu 2006 roku, a funkcjonuje od 15 stycznia 2007 roku. Jednostka jest zlokalizowana na bazie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK 1 w Lublinie. Funkcję kierownika obu jednostek sprawuje dr hab. n. med. Helena Donica. Poprzez wspólne kierownictwo i zatrudnienie asystentów w systemie zadaniowym w SPSK Nr 1, te dwie jednostki są silnie ze sobą zintegrowane.


Zakład Diagnostyki Biochemicznej w obecnym kształcie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz realizuje programy dydaktyczne dla studentów na kierunku Analityka Medyczna.

 

Pracownicy zatrudnieniu w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej za pracę naukowo-dydaktyczną otrzymali następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Dr hab. n. med. Helena Donica (prof. nadzw. UM)
  1. 2009 rok – nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczne,
  2. 2010 rok – odznaczenie za zasługi dla ochrony zdrowia,
  3. 2012 rok – odznaczenie komisji edukacji narodowej.
 2. Dr n. farm. Beata Wojtysiak-Duma
  1. 2008 rok – nagroda rektorska za osiągnięcia dydaktyczo-organizacyjne,
  2. 2009 rok – nagroda rektorska za osiągnięcia organizacyjne,
  3. 2010 rok – nagroda rektorska III-stopnia,
  4. 2010 rok – brązowy krzyż zasługi,
  5. 2011 rok – nagroda rektorska III-stopnia.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021