Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+4881 448 71 20
Fax
+4881 448 71 21

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab., dr h.c. Janusz Solski
Stanowisko
Profesor
E-mail
janusz.solski@umlub.pl
Telefon
+4881 448 71 22

Informacje ogólne

Etapem poprzedzającym obecną strukturę Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej było utworzenie Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej mocą Zarządzenia Nr 44/A/2001 z dnia 7 listopada 2001 roku w miejsce zniesionych w strukturze Akademii Medycznej w Lublinie Katedry i Zakładu Analityki Klinicznej oraz Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej. Nowo powstała Katedra i Zakład przejęła realizowane przez obie jednostki zadania naukowe, dydaktyczne i usługowo-diagnostyczne. Kierownikiem nowej placówki naukowej został mianowany dotychczasowy kierownik Katedry i Zakładu Analityki Klinicznej – prof. dr hab. Janusz Solski.


Swą siedzibę Katedra znalazła w pomieszczeniach PSK Nr 4, zajmowanych dotychczas przez Katedrę Biochemii Klinicznej, a od 2003 roku w nowo wybudowanym Collegium Universum. 28 czerwca 2006 roku Międzywydziałowa Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej na mocy uchwały Senatu AM w Lublinie zmieniła nazwę na: Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, zaś uchwałą Senatu AM Nr XCI/2006 w strukturze Katedry został wyodrębniony drugi Zakład – Zakład Diagnostyki Biochemicznej, który funkcjonuje na bazie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK Nr 1 w Lublinie. Uchwałą Senatu UM w Lublinie Nr CXXXVII/2009 z dnia 21 października 2009 roku w Katedrze Diagnostyki Laboratoryjnej została utworzona trzecia jednostka – Zakład Diagnostyki Hematologicznej.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023