Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Katedra i Zakład Biologii z Genetyką - logo
Ulica
ul. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
marta.romak@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7234

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Stanowisko
Profesor
E-mail
anna.bogucka-kocka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7232

Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www.kzbg.umlub.pl, gdzie umieszczane są najciekawsze wydarzenia i aktualne informacje dotyczące Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką, jak również aktualne informacje i materiały dla studentów.

 


 

Historia Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką

Pierwszy wykład inauguracyjny w historii Wydziału wygłosił 12 stycznia 1945 roku

prof. dr hab. dr h. c. mult. Gabriel Brzęk, współtwórca Wydziału Farmaceutycznego i późniejszy

kierownik Zakładu Parazytologii.

 

Kierownicy Katedry na przestrzeni lat:

Kierownicy Katedry na przestrzeni lat:

1960 - 1970 - prof. dr hab. dr h. c. mult. Gabriel Brzęk

1970 - 2000 - dr hab. Halina Jarnicka-Stanios

2000 - 2002 - prof. dr hab. Antoni Deryło

2004 - 2015 - prof. dr hab. Jolanta Rzymowska

          2015 - prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka

Zmiany nazwy Katedry na przestrzeni lat:

1960 - 1972 - Zakład Parazytologii

1972 - 1982 - Pracownia Biologii i Parazytologii przy Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej

1982 - 1993 - Zakład Biologii i Parazytologii

1993 - 2004 - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

     Od 2004 - Katedra i Zakład Biologii z Genetyką

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2022