Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Chemii Leków

Katedra i Zakład Chemii Leków - logo
Ulica
ul. Jaczewskiego 4 (Collegium Anatomicum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-090
E-mail
chemia.lekow@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7380
+48 81448 7383
+48 81448 7384
Fax
48814 4873

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. farm. Anna Gumieniczek
Stanowisko
Profesor
E-mail
anna.gumieniczek@umlub.pl

Informacje ogólne

Katedra Chemii Leków (Zakład/Katedra Chemii Farmaceutycznej) została utworzona w roku 1946. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kazimierz Kalinowski. W latach 1952-1954 zakładem kierował prof. Witold Mizgalski, a po nim do roku 1957 dr Leszek Krówczyński. Przez kolejne trzy lata (do roku 1960) obowiązki kierownika pełnił dr Lech Przyborowski, a następnie doc. Eugenia Domagalina. W 1972 roku z Katedry Chemii Farmaceutycznej wyodrębniono Zakład Analizy Leków pod kierownictwem doc. Lecha Przyborowskiego oraz Zakład Chemii Farmaceutycznej pod kierownictwem prof. Eugenii Domagaliny.

 

W 1985 roku zakłady połączyły się, tworząc Katedrę i Zakład Chemii Leków, której kierownikami byli kolejno: prof. dr hab. Lech Przyborowski do roku 1996 oraz prof. dr hab. Hanna Hopkała w latach 1996-2007. Od roku 2007 kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Anna Gumieniczek.

 

Pierwszą siedzibą Zakładu Chemii Farmaceutycznej był budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (do roku 1953). W roku 1953 zakład otrzymał nowe pomieszczenia w budynku przy ul. Okopowej 1. W latach 1992-2005 Katedra i Zakład Chemii Leków mieściła się w budynku przy ul. Chodźki 6. W 2005 roku została przeniesiona do obecnej siedziby w Collegium Anatomicum przy ul. Jaczewskiego 4.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024