Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia - logo
Ulica
ul. W. Chodźki 4a (Collegium Pharmaceuticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
bromatologia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7140
Fax
+48 81448 7140

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. farm. Zbigniew Marzec
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
zbigniew.marzec@umlub.pl
Telefon
+48814487142;wew. 7142

Informacje ogólne

Katedra Nauki o Środkach Spożywczych została powołana na Wydziale Farmaceutycznym UMCS w Lublinie w 1946 roku, ale działalność swą rozpoczęła w roku akademickim 1947/1948. Pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Alfred Trawiński, wybitny specjalista w dziedzinie higieny i przetwórstwa produktów spożywczych zwierzęcego pochodzenia. 1 stycznia 1950 roku Katedra wraz z Wydziałem Farmaceutycznym, a także Wydziałem Lekarskim, weszła w skład nowo utworzonej Akademii Lekarskiej, a od 23 marca 1950 roku – Akademii Medycznej w Lublinie. W 1972 roku, w związku z reorganizacją uczelni oraz utworzeniem instytutów, Katedra i Zakład Nauki o Środkach Spożywczych i Higieny Żywienia zmieniła swoją nazwę na Zakład Bromatologii, który miał działać w ramach Instytutu Analizy i Technologii Farmaceutycznej. Po kolejnej reorganizacji i zamknięciu (w roku 1984) niniejszego instytutu utworzona została Katedra i Zakład Bromatologii. W roku 2009 nazwa katedry została zmieniona na Katedrę i Zakład Żywności i Żywienia. Od 1947 roku Katedrą i Zakładem kierowali: w latach 1947-1948 prof. dr hab. Alfred Trawiński, w latach 1954-1957 dr n. farm. Ludwik Rozental, w latach 1957-1963 ponownie prof. dr hab. Alfred Trawiński, w latach 1963-1964 doc. dr hab. Kazimierz Laskowski, a w latach 1964-1999 doc. dr hab. – później prof. dr hab. Romuald Buliński. Następcą profesora został prof. dr hab. Stanisław Zaręba, który kierował zakładem w latach 2000-2011. Obecnie funkcję kierownika katedry pełni dr hab. n. farm. Zbigniew Marzec.


Pracownicy Katedry i Zakładu Żywności i Żywienia prowadzą badania dotyczące składu chemicznego produktów spożywczych oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne na wybranych kierunkach Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021