Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6700
Fax
+48 81448 6700

Dziekan

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
mariusz.wysokinski@umlub.pl

Pracownicy WNoZ w składzie KRASzPiP

Informujemy, że pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus, prof. Uczelni oraz dr hab. Mariusz Wysokiński, Dziekan WNOZ zostali powołani przez Ministra Zdrowia w skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na lata 2021 – 2025.

 

Do zadań Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych należy m.in.:

 

  • ocenianie standardów kształcenia w uczelni starającej się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo,
  • wizytowanie uczelni i sprawdzanie wyników nauczania w kontekście spełnienia standardów kształcenia,
  • składanie wniosków do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022