Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4/6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6700
Fax
+48 81448 6700

Dziekan

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
mariusz.wysokinski@umlub.pl

Informacje ogólne

       logotyp instagram przekierowujący na instagram Uczelni     logotyp facebook przekierowujący na stronę facebook Uczelni     Zaokrąglone Logo Twittera Do Druku I Wstęgi Internetowej Fotografia  Editorial - Ilustracja złożonej z ilustratorzy, biały: 165763167
Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Zakład Promocji Zdrowia
Zakład Edukacji Zdrowotnej
Pracownia Umiejętności Klinicznych
Pracownia Terapii Zajęciowej
Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych
Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego
Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego
Zakład Psychiatrii i Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
Pracownia Medycyny Paliatywnej
Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej
Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego
Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie
Katedra Pielęgniarstw Zabiegowych
Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
Pracownia Ran Przewlekłych
Katedra Farmakologii i Biologii
Zakład Farmakologii
Zakład Biologii i Parazytologii
Katedra Położnictwa i Ginekologii
Zakład Położnictwa i Ginekologii
Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Katedra Rozwoju Położnictwa
Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie
Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej
Szkoła Rodzenia
Katedra Rehabilitacji i Fizjotereapii
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej
Pracownia Badań Narządu Ruchu
Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
Katedra Fizjoterapii Klinicznej
Zakład Fizjoterapii Klinicznej
Zakład Medycyny Sportowej

 


 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024