Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Nauk o Zdrowiu - logo
E-mail
wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6700
Fax
+48 81448 6700

Dziekan

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
mariusz.wysokinski@umlub.pl

O Wydziale

Historia kształcenia zawodowego pielęgniarek na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie sięga 25 czerwca 1969 roku, kiedy to po wielokrotnych staraniach przedstawicieli aktywu pielęgniarskiego i lekarskiego, działaczy związkowych i władz Uczelni Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał do życia trzyletnie Studium Pielęgniarstwa, jako pierwszą wyższą uczelnię pielęgniarską w Europie.

 

W roku akademickim 1972/1973 przekształcono Studium w czteroletni Wydział Pielęgniarski z prawem nadawania absolwentom tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa. Dziekanem Wydziału został mianowany ówczesny kierownik Studium doc. dr hab. Marian Klamut. Prodziekanami zostali: doc. dr hab. Irena Borkowska i doc. dr hab. Bohdan Komorowski.

 

W dalszych latach poszerzono ofertę kierunków kształcenia o: położnictwo, fizjoterapię, zdrowie publiczne, ratownictwo, dietetykę i kosmetologię.

 

W roku 2000 Wydział Pielęgniarski zmienił nazwę na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, a od roku akademickiego 2000/2001 uruchomiono na Wydziale 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie, co było spowodowane koniecznością dostosowania systemu kształcenia pielęgniarek w Polsce do standardów Unii Europejskiej.

 

W roku akademickim 2001/2002 rozpoczęto kształcenie studentów na studiach licencjackich na kierunku położnictwo, rok później na fizjoterapii, a w 2003/2004 Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu rozpoczął rekrutację na studia drugiego stopnia, na kierunek pielęgniarstwo. Od roku akademickiego 2004/2005 funkcjonuje dodatkowo nowy kierunek, jakim jest zdrowie publiczne, a w roku 2006 uruchomiono studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo. W latach 2007-2008 rozpoczęto kształcenie w zakresie studiów drugiego stopnia na kierunkach: fizjoterapia i zdrowie publiczne oraz pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2009/2010 rozpoczęto kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologii, a w 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.

 

Od 2005 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, natomiast od roku 2010 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Od 2012 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

 

W dniu 1 stycznia 2015 roku Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu na Wydział Nauk o Zdrowiu.

 

W roku akademickich 2017/2018 rozpoczęto kształcenie studentów na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

 

Na Wydziale prowadzone jest kształcenie na 6 kierunkach:

    Pielęgniarstwo (I stopnia i II stopnia)
    Położnictwo (I stopnia i II stopnia)
    Fizjoterapia (II stopnia i jednolite magisterskie)
    Zdrowie publiczne (I stopnia i II stopnia)
    Ratownictwo medyczne (I stopnia)
    Dietetyka (I stopnia i II stopnia)

 

Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo oraz 5-letnie certyfikaty akredytacyjne Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) dla kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo.

 

Uchwała PKA - Fizjoterapia

Uchwała PKA - Pielęgniarstwo

Uchwała PKA - Położnictwo

 

Uchwała KRASzPiP - Pielęgniarstwo

Uchwała KRASzPiP - Położnictwo

 

 

Do chwili obecnej dyplom magistra na Wydziale Nauk o Zdrowiu otrzymało 9724 osób, w tym 5726 absolwentów studiów stacjonarnych i 4018 studiów niestacjonarnych oraz zrealizowano 206 przewodów doktorskich i 17 postępowań habilitacyjnych.

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020