Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6910
Nr pokoju
221- 224

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz
Stanowisko
Profesor
E-mail
piotr.paluszkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6910

Dla studentów

 

Konsultacje dla studentów

w roku akademickim 2020/2021

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

Wtorek

11:00 – 13:00

dr n. med. Bożena Muraczyńska

Wtorek

11:00 – 13:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Iwona Dębińska

Środa

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Teodora Gawrjołek

Środa

14:00 – 16:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Katarzyna Smolińska

Środa: godz. 13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

mgr Elżbieta Olszewska

Poniedziałek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

dr n. med. Monika Szewczyk

Piątek

13:00 – 15:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

Mgr Katarzyna Gaćkowska

9:00 – 11:00

(w czasie realizacji zajęć praktycznych

w miejscu odbywania się zajęć)

 

Miejsce odbywania konsultacji: ul. Chodźki 7 (DS 3), pokój 221- 222

 

Koordynatorzy merytoryczni w przedmiotach, odpowiedzialni za kierowanie i sprawowanie opieki nad zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w roku akademickim 2016/2017 wyznaczeni w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego:

 

  • mgr Teodora Gawrjołek - praktyki zawodowe śródsemestralne, Pielęgniarstwo I stopień II, III rok, Położnictwo I stopień II rok

  • dr n. med. Monika Szewczyk - Zajęcia praktyczne, Pielęgniarstwo II rok I stopnia, Położnictwo II rok I stopnia

Ogłoszenia:

Uwaga!

  • W związku z zaistniałą sytuacją nie ma możliwości odrabiania zajęć realizowanych w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
    w innych grupach.
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Opieka i edukacja terapeutyczna :rany przewlekłe i przetoki" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II stopnia odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum). 
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii" dla studentów kierunku Fizjoterapia II roku studiów magisterskich odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum).
  • Pierwsze ćwiczenia z przedmiotu "Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne" dla studentów kierunku Pielęgniarstwo I roku II st. odbędą się w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum).

 

  • Tematyka obowiązująca na egzaminie z przedmiotu  „Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne” obejmuje tematy wykładów, tematy z zajęć praktycznych, tematy samokształceniowe oraz  polecaną literaturę obowiązkową.

 

Rozkład zajęć – semestr zimowy 2020/2021


Kierunek: Fizjoterapia II rok studia jednolite magisterskie, przedmiot: Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii- ćwiczenia i wykłady.

 

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii- ćwiczenia i wykłady


Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia, przedmiot: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym rany przewlekłe i przetoki- ćwiczenia,

seminaria i wykłady.

 

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym rany przewlekłe i przetoki- ćwiczenia, seminaria i wykłady.


Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- ćwiczenia i wykłady.

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- ćwiczenia i wykłady.


Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- zajęcia praktyczne.

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- zajęcia praktyczne.


Kierunek: Pielęgniarstwo II rok I stopnia, przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe.

 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne- praktyki zawodowe.

 

  

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020