Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Finansowy

Dział Finansowy - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5430
Fax
+48 81448 5431

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Renata Szaub-Falandysz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
renata.szaub-falandysz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5432
Nr pokoju
332

Informacje ogólne

Do głównych zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

 1. Sprawdzanie przyjętych do zapłaty dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, ich zgodności z zawartymi umowami, zamówieniami, porozumieniami, źródłami finansowania i wewnętrznymi uregulowaniami.
 2. Dokonywanie płatności – złotówkowych, dewizowych w ramach obrotu bezgotówkowego i gotówkowego, w tym przygotowywanie terminarza wypłat.
 3. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym list stypendialnych oraz dokonywanie wypłat świadczeń stypendialnych.
 4. Monitorowanie terminowego rozliczania faktur zakupowych, przedpłat krajowych i zagranicznych, zaliczek na podróże służbowe (krajowe i zagraniczne).
 5. Rejestracja wpłaconych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz dokonywanie ich zwrotu do kontrahentów wraz z odsetkami.
 6. Rozliczanie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, sporządzanie list wypłat z tytułu zwrotu kosztów wyjazdów.
 7. Rozliczanie ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych.
 8. Wystawianie not księgowych (obciążeniowych) oraz ich rejestracja.
 9. Generowanie i weryfikacja wyciągów bankowych, import do systemu Egeria.
 10. Realizowanie dyspozycji dotyczących zakładania lokat terminowych, przygotowanie informacji dotyczących ofert bankowych.
 11. Analiza i przygotowywanie do podpisu przez Władze Uczelni umów bankowych.
 12. Obsługa kasowa Uczelni.
 13. Przechowywanie i zabezpieczanie: czeków, gwarancji i polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji bankowych.
   

 

Zapraszamy do Kasy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Collegium Novum, Al. Racławickie 1, w roku 2019 we wszystkie: wtorki i czwartki oraz dodatkowo:

 • 2 stycznia (środa)
 • 1 lutego (piątek)
 • 8 lutego (piątek)
 • 1 marca (piątek)
 • 8 marca (piątek)
 • 1 kwietnia (poniedziałek)
 • 10 maja (piątek)
 • 3 czerwca (poniedziałek)
 • 10 czerwca (poniedziałek)
 • 1 lipca (poniedziałek)
 • 10 lipca (środa)
 • 2 września (poniedziałek)
 • 4 listopada (poniedziałek)
 • 8 listopada (piątek)
 • 2 grudnia (poniedziałek)
 • 23 grudnia (poniedziałek)

w godzinach 10:00-13:30

 

W przypadku wyznaczenia dodatkowych terminów uzgodnionych z Kanclerzem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie informacja będzie przekazywana w formie komunikatu.

 

 

Aktualnie obowiązujący numer rachunku bieżącego Uczelni:
PKO Bank Polski S.A. o/Lublin
94 1020 3147 0000 8302 0084 6188
(SWIFT: BPKOPLPW)

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021