Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra Zdrowia Publicznego

Katedra Zdrowia Publicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zdrowpub@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6720
+48 81448 6722
Fax
48814 4867

Informacje ogólne

Zdrowie Publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Międzyobszarowe umiejscowienie zdrowia publicznego w obszarze nauk medycznych i społecznych pozwala na przygotowanie profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego zarówno w wymiarze makrospołecznym jak i lokalnym. Tak sformułowana perspektywa i idea zdrowia publicznego jest jednocześnie misją i strategią jego rozwoju. Jako obszar zainteresowań zdrowie publiczne stało się obecne w ochronie zdrowia i w polskich uczelniach w latach 90-tych.

 

W 1991 roku powołana została Międzywydziałowa Katedra Zdrowia Publicznego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, której kierowaniem do 2006 roku był Profesor Maciej Latalski.  Od 1.10.2006 roku funkcję kierownika Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pełni Profesor Teresa Bernadetta Kulik. W Katedrze zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-dydaktycznych (profesor, adiunkci, asystenci) oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021