Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didactium)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
pielanest@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6950
Nr pokoju
117-120

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr n. med. Anna Fijałkowska-Nestorowicz
Stanowisko
Adiunkt
E-mail
anna.fijalkowska-nestorowicz@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w ramach Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia.

 

Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej obejmuje programy nauczania przygotowane dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo realizowanych na poziomie licencjackim i magisterskim oraz na studiach pomostowych.

 

Działalność dydaktyczna realizowana jest przez pracowników Zakładu oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021