Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zppg@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6930
Fax
+48 81448 6930

Informacje ogólne

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego został powołany na podstawie Uchwały nr XXVI/2001 Senatu Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 30 maja 2001 roku (Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego), od lutego 2007 roku – Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego jest jednostką wewnętrzną Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej w ramach działalności własnej. Poza badaniami naukowymi Zakład realizuje również proces kształcenia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku położnictwo i pielęgniarstwo z zakresu nauki zawodu położnej i pielęgniarki, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne z przedmiotów:

 1. Położnictwo i opieka położnicza.
 2. Ginekologia i opieka ginekologiczna.
 3. Neonatologia i opieka neonatologiczna.
 4. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii.
 5. Seksuologia i prokreacja osób niepełnosprawnych.

 

Pracownicy Zakładu są członkami:

 1. Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM).
 2. Polskiego Towarzystwa Położnych.
 3. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 4. Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
 5. Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
 6. Towarzystwa Rozwoju Rodziny.
 7. Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022