Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Nauki - logo
Ulica
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
prorektor.nauka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5330
Nr pokoju
125
Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Stanowisko
Profesor
E-mail
andrzej.stepulak@umlub.pl

O Prorektorze

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2008 roku, tytuł profesora – w 2014 roku. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie otolaryngologii.

 

W latach 1984-1990 pracował w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizjologicznej (obecnie Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej). W roku 2009 został kierownikiem Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie. W latach 2012-2020 pełnił funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie. Obecnie pracuje również jako specjalista laryngolog w Oddziale Otolaryngologii Szpitala MSWiA w Lublinie.

 

Jest współtwórcą nowego kierunku studiów w Polsce – biomedycyny, realizowanego jedynie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak odbył szereg długoterminowych staży w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą: Centre for Biotechnology, Uniwersytet w Turku, Finlandia (1998-2000), Centre for Neuroscience Wydziału Lekarskiego Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (2002-2004) oraz Uniwersytetu w Dreźnie, Niemcy (2005-2008). Jego zainteresowania naukowe dotyczą onkologii spersonalizowanej, w tym badań mechanizmów działania nowych generacji cytostatyków na poziomie molekularnym.

 

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, 2 rozdziałów w podręcznikach zagranicznych i 2 w podręcznikach krajowych z zakresu biochemii, biologii molekularnej, onkologii oraz otolaryngologii. Łączny IF opublikowanych prac wynosi ponad 180, punktacja MNiSW ponad 3000.  Łączna liczba cytowań wg bazy Web of Science (bez autocytowań) wynosi ponad 1300, Indeks Hirscha h = 20. Jest promotorem 6 zakończonych oraz 6 otwartych przewodów doktorskich.

 

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W roku 2014 został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023