Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6700
Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
mariusz.wysokinski@umlub.pl

O Dziekanie

Mariusz Wysokiński dr hab. n. o zdr., dr n. med. mgr pielęgniarstwa, pielęgniarz dyplomowany, prof. Uczelni

 

 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, absolwent studiów podyplomowych „Geriatria i opieka długoterminowa” CMUJ w Krakowie.
 • Autor i współautor publikacji z zakresu opieki geriatrycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarką.
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa w latach 2019 – 2022.
 • Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych kadencji 2021 – 2025.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Członek Komisji Bioetyki Akademii Mazowieckiej w Płocku.
 • Członek Rady Naukowej czasopism: Gerontologia Polska, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Pielęgniarstwo XXI wieku, Journal of Nursing & Care. Recenzent artykułów w czasopismach z IF: Journal of Nursing Managment, Journal of Clinical Medicine, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability, Healthcare, Medycyna Pracy oraz artykułów w czasopismach polskich: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Problemy pielęgniarstwa, Studia Medyczne.
 • Członek Senatu Akademii Medycznej w Lublinie w latach 2002-2005, 2005-2008 oraz Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2020, 2020 – 2024. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020- 2024.
 • Członek Rady ds. Kształcenia UM w Lublinie na kadencję 2020-2024. Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
 • Członek Rady Wydziału Wydziału Pielęgniarstwa i Nauko Zdrowiu UM w Lublinie na kadencję 2012/2014, 2016-2019.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Akademii Medycznej w Lublinie na kadencję 2005 – 2008.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024.
 • Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Etyki i Profesjonalizmu UM w Lublinie.
 • Zaangażowany w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach, którego nawiązał współpracę z licznymi ośrodkami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w kraju m.in: Ośrodka Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Stowarzyszenia a Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Novum, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Lider w Zamościu. Staż praktyczny w Our Lady`s Hospital for Sick Children, Crumlin Dublin.
 • Stypendysta programu Leonardo da Vincii.
 • Promotor dwóch zakończonych przewodów doktorskich.
 • Wybrane publikacje:

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,93250/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,91423/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,90399/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,81015/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,74054/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,57948/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,96405/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,96298/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,91779/

https://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,92334/

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024