Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Księgowości

Dział Księgowości - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5410
+48 81448 5412

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Genowefa Jaszczak
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
genowefa.jaszczak@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5417
Nr pokoju
204

Informacje ogólne

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni obejmujących syntetyczną i analityczną ewidencję:
  1. kosztów,
  2. przychodów,
  3. składników aktywów trwałych i obrotowych,
  4. funduszy, rezerw, zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych.
 2. Weryfikacja rzetelności i prawidłowości dokumentów księgowych.
 3. Monitorowanie rozrachunków i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie windykacji należności.
 4. Obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków europejskich i ich rozliczanie.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potrzebami wewnętrznymi Uczelni. 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024