Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Kształcenia

Dział Kształcenia - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5050
+48 81448 5057
Fax
48814 4850

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Krystyna Ludwinek
Stanowisko
Samodzielny specjalista
E-mail
krystyna.ludwinek@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5052
Nr pokoju
12

Informacje ogólne

Dział Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie realizuje zadania w zakresie:

 1. Planowania zajęć:
  1. harmonogramowanie zajęć,
  2. prowadzenie rejestru rezerwacji sal dydaktycznych.
 2. Rozliczania dydaktyki:
  1. godziny ponadwymiarowe,
  2. zawieranie umów zlecenia/dzieło.
 3. Prowadzenia księgi dyplomów i rejestru świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
 4. Prowadzenia ewidencji organizacji studenckich i studenckich kół naukowych, w tym obsługa wyjazdów studentów, zamówień bieżących związanych z prowadzoną działalnością, gromadzenie sprawozdań z działalności organizacji i kół, w tym również finansowych.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022