Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Medycyny Jamy Ustnej

Zakład Medycyny Jamy Ustnej - logo
Ulica
Lubartowska 58
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-094
E-mail
oralmedicine@umlub.pl
Telefon
+48 81448 7780

Informacje ogólne

Idea utworzenia Zakładu Medycyny Jamy Ustnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zrodziła się na gruncie potrzeb poprawy leczenia pacjentów ze złożonymi problemami medycznymi, w szczególności osób z protezami zastawkowymi serca, chorobą wielonarządową, obniżoną odpornością spowodowaną chemioterapią i radioterapią, pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością.

 

Coraz częściej różnorodność oraz złożoność problemów medycznych pacjentów stawia przed współczesnym stomatologom coraz wyższe wymagania nie tylko w zakresie umiejętności wykonania samej usługi medycznej, lecz także zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów. Obecnie znajomość problematyki internistycznej i nauk biomedycznych przez stomatologów jest warunkiem niezbędnym w leczeniu pacjentów ze złożonymi problemami medycznymi. Niezwykle istotnym aspektem w tym postępowaniu jest umiejętność współpracy lekarza stomatologa ze specjalistami wielu dyscyplin medycznych, w tym z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym. Medycyna oparta na dowodach rozszerzyła swój obszar o lekarza medycyny ustnej, który aktywnie uczestniczy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób jamy ustnej i chorób układowych.

 

Medycyna jamy ustnej (Oral Medicine) jest nową specjalizacją w ramach stomatologii, która zapewnia opiekę nad stanem zdrowia jamy ustnej pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi, a także diagnozę i leczenie zmian, dolegliwości oraz stanów chorobowych występujących w okolicy szczękowo-twarzowej. Jest to dziedzina, która z jednej strony wymaga rozszerzonej wiedzy z wszystkich obszarów stomatologii, a z drugiej jest platformą współpracy z przedstawicielami wielu innych dyscyplin medycznych. Coraz powszechniej nazywana jest medycyną jamy ustnej i szczękowo-twarzową (Oral & Maxillofacial Medicine).

 

Początki Zakładu sięgają 2010 roku, kiedy to na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie została utworzona Samodzielna Pracownia Medycyny Jamy Ustnej, która jako niezależna jednostka kliniczna rozpoczęła swoją działalność w Stomatologicznym Centrum Klinicznym (SCK) w Lublinie przy ul. Karmelickiej. Kolejnym ważnym etapem w historii Jednostki było wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturze I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, które umożliwiły wyłączenie Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej ze struktury Katedry Periodontologii oraz przyznanie statusu Zakładu. Ostatecznie, Zakład Medycyny Jamy Ustnej rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Pełniącym obowiązki kierownika Zakładu została mianowana dotychczasowa kierownik Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej dr n. med. Beata Petkowicz.

 

Połączenie jednostek Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie w roku 2014 stworzyło nowe możliwości rozwoju dla Zakładu Medycyny Jamy Ustnej.

 

Opracowany w Zakładzie program dydaktyczny ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści z zakresu: chirurgii stomatologicznej, periodontologii, diagnostyki laboratoryjnej, którzy posiadają znaczne doświadczenie praktyczne wynikające z wieloletniej pracy zawodowej. Prowadzony od 2010 roku program kształcenia studentów na III, IV. i V roku studiów z przedmiotów: Choroby Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Patologia Jamy Ustnej oraz Gerostomatologia zapewnienia uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu programowego Medycyny Jamy Ustnej. Studenci rozszerzają swoją wiedzę z medycyny, diagnostyki laboratoryjnej, patologii jamy ustnej, radiologii, onkologii jamy ustnej, bólów twarzoczaszki, farmakologii, stomatologicznej opieki geriatrycznej jak również z udzielania pomocy medycznej w warunkach leczenia stomatologicznego. Na podstawie tej filozofii kształcenia, student uzyskuje możliwość zintegrowania i syntezy zdobytej wiedzy klinicznej z naukami podstawowymi i stosowania tych informacji w diagnostyce i pracy.

 

Głównym celem Zakładu jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przedmiotu w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym. Misję Zakładu realizujemy poprzez nauczanie studentów i lekarzy, prowadzenie badań naukowych, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, organizowanie konferencji naukowych i akcji profilaktycznych. Z uwagi na idące coraz większe potrzeby oraz wymagania pacjentów w leczeniu schorzeń jamy ustnej po terapiach onkologicznych, specjaliści Zakładu coraz częściej są włączani do zespołu uczestniczącego w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2024