Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
Telefon
+48 81448 6630

Kierownik

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Stanowisko
Profesor
E-mail
krzysztof.giannopoulos@umlub.pl

Informacje ogólne

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej została utworzona w 2010 roku, w październiku 2014 roku zyskała status Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Organizatorem oraz pierwszym kierownikiem jest Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. Głównym bodźcem do powstania Samodzielnej Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej było uzyskanie grantu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców tworzących zespoły naukowe w dziedzinie onkologii. Znaczna część wyposażenia min.: 8-kapilarowy sekwenator DNA, Nucleofector, Western Blot oraz aparatura do wizualizacji zostały zakupione dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tematyka badawcza koncentruje się na immunologicznych oraz molekularnych mechanizmach nowotworzenia w odniesieniu do rozrostowych chorób krwi.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024