Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Aparatury Naukowej

Dział Aparatury Naukowej - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Sebastian Kałkus
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
sebastian.kalkus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5532
Nr pokoju
211

Informacje ogólne

Dział Aparatury Naukowej UM w Lublinie zajmuje się m.in. realizacją przedsięwzięć polegających na zakupach aparatury: naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz laboratoryjnej, a także diagnostycznej, w tym medycznej oraz jej serwisowaniem. Staramy się wyposażać nasze jednostki uczelniane w najnowsze rozwiązania dostępne na rynku.
 

Wspólnie z użytkownikami realizujemy także projekty wyposażenia laboratoriów m.in. w meble laboratoryjne i dygestoria oraz inne niezbędne rozwiązania umożliwiające pracę w nowotworzonych jak również modernizowanych jednostkach laboratoryjnych naszej Uczelni.
 

Do zadań Działu Aparatury Naukowej należy także:

  1. Ewidencjonowanie i analiza potrzeb, w tym także realizacja napraw i przeglądów aparatury naukowej, badawczej, dydaktycznej, diagnostycznej i medycznej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących, jak również zakup specjalistycznego oprogramowania i licencji dla potrzeb wykorzystywania ich w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej przez pracowników jednostek naszej Uczelni.
  2. Realizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem procesów zakupowych i serwisowych, zgodnie z zatwierdzonymi planami, z zachowaniem procedur zamówień zgodnych z wewnętrznymi uregulowaniami, stosowaniem przepisów Ustawy PZP, Ustawy o Finansach Publicznych, oraz wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Współpracujemy z Klinikami, Zakładami, Pracowniami i Centrami oraz innymi jednostkami naszej Uczelni dla realizacji Państwa potrzeb.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024