Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Techniczny

Dział Techniczny - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
dzial.techniczny@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5570
Fax
+48 81448 5571
Nr pokoju
214-220

Kierownik Działu

Imię i nazwisko
mgr inż. Jakub Amain
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
jakub.amain@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5572

Informacje ogólne

Zastępca Kierownika Działu

mgr inż. Katarzyna Ćwiklińska  tel. +48 81448 5574 e-mail: katarzyna.cwiklinska@umlub.pl
Sekretariat

mgr inż. Marzena Silmanowicz

Młodszy Specjalista

tel.: +48 81448 5570

fax.: +48 81448 5571

e-mail: dzial.techniczny@umlub.pl

e-mail: marzena.silmanowicz@umlub.pl

W sprawie awarii i usterek w Domach Studenckich 1, 2, 3, 4 oraz Hali Sportowej
proszę kontaktować się z:
inż. Tomasz Lizinkiewicz

tel.: +48 81448 5578

e-mail: tomasz.lizinkiewicz@umlub.pl
inż. Halina Grzeszczyk tel.: +48 81448 5575 e-mail: halina.grzeszczyk@umlub.pl
Zgłaszanie awarii i usterek w pozostałych obiektach prosimy kierować do administratorów obiektów Działu Administracyjno Gospodarczego
Specjaliści:
inż. Tomasz Lizinkiewicz tel.: +48 81448 5578 e-mail: tomasz.lizinkiewicz@umlub.pl
inż. Halina Grzeszczyk tel.: +48 81448 5575 e-mail: halina.grzeszczyk@umlub.pl
mgr inż. Piotr Włodarski tel.: +48 81448 5574 e-mail: piotr.wlodarski@umlub.pl
mgr inż. Sylwester Rokicki tel.: +48 81448 5573 e-mail: sylwester.rokicki@umlub.pl
mgr inż. Michał Sitarz tel.: +48 81448 5577 e-mail: michal.sitarz@umlub.pl
Rzemieślnicy:

Michał Drozd

Konserwator

tel.: +48 81448 5585

Andrzej Staszek

Konserwator

tel.: +48 81448 5585
Krzysztof Kołodziej

Konserwator

tel.: +48 81448 5584

Tomasz Domański

Konserwator

tel.: +48 81448 5585

Sławomir Prus

Konserwator

tel.: +48 81448 5585

Wacław Zarzecki

Konserwator

tel.:  +48 81448 55 84

Krzysztof Jankowski

Konserwator

tel.: +48 81448 55 84

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022