Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
inspektorat.ppoz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5146

Szkolenie P.poż

W związku Zarządzeniem Rektora Nr 142/2020 z dnia 28 września 2020 roku ws. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, informujemy iż Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej nie jest dostępny dla Pracowników Uniwersytetu i osób z zewnątrz.

 

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej odbywa się wyłącznie w formie e-learningu.

 

Szkolenie Przeciwpożarowe mające na celu przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W trakcie trwania szkolenia pracownik zdobędzie nie tylko teoretyczne wiadomości z zakresu przepisów P.poż, ale dowie się również jak prawidłowo zachować się w trakcie pożaru, w jaki sposób użyć gaśnicy lub hydrantu oraz jak zachować się w trakcie ewakuacji.

 

Pracownik wchodzi na stronę internetową Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie i wyszukuje kolejno zakładki:

  • Uczelnia,   
  • Struktura organizacyjna,   
  • Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Kontakt mailowy lub telefoniczny,
  • Zgłaszamy zaistniałą potrzebę odbycia stosownego szkolenia.

 

Pracownik zwrotną odpowiedź otrzymuje w dniu kolejnym lub wcześniej wraz ze stosownym oświadczeniem o odbyciu szkolenia i zapoznaniu się przepisami przeciwpożarowymi.

 

Oświadczenie należy wydrukować, a następnie uzupełnić własnoręcznym podpisem po czym przekazać do Działu Kadr.

 

W przypadku zupełnego braku możliwości wydruku, można odebrać oryginał po wcześniejszym uzgodnieniu np. drogą mailową tj.

 

Podpisana nazwiskiem odbiorcy koperta będzie pozostawiona w budynku Rektoratu - Aleje Racławickie 1 za urządzeniem dokonującym pomiaru temperatury, na stoliku po lewej stronie od portierni. 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023